Schoolverzekering

Door middel van een door de school afgesloten collectieve scholieren-ongevallenverzekering is uw kind verzekerd op weg van huis naar school, tijdens het verblijf op school, gedurende buitenschoolse activiteiten zoals schoolreisjes, zwemmen, gymnastiek e.d. , alsmede bij het teruggaan van school naar huis (steeds een kwartier voor en na schooltijd).

Ook ouders die voor school werkzaamheden verrichten zijn WA verzekerd. De verzekering geldt niet voor materiële schade, zoals bijvoorbeeld aan brillen, jassen of fietsen. Wij raden u aan nieuwe fietsen zelf te verzekeren. De fietsenstalling op school is niet afgesloten en er is geen toezicht tijdens de schooluren.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT