De Beverwijkse Montessorischool is een open school. Dat wil zeggen dat iedereen die zich kan vinden in de visie van Maria Montessori van harte welkom is. Wij vinden het belangrijk dat ouders bewust voor onze school kiezen vanwege de onderwijskundige visie van de school die zo enorm past bij alle vaardigheden van de 21e eeuw. Wij willen een goede, eigentijdse Montessorischool zijn die voor kinderen een goede voorbereiding vormt voor de toekomst. "De kunst van het leven is mee te veranderen als het leven verandert".

Met plezier naar school gaan en eruit halen wat erin zit, zijn voor ons speerpunten. Samen met u als ouder trekken wij samen op om uw dochter of zoon een prachtige start van haar/zijn schoolcarrière te bezorgen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. De school beschikt over vakleerkrachten gymnastiek en drama. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk op het gebied van muziek. Engels wordt schoolbreed aangeboden van groep 1 tot en met 8. 

Een goede samenwerking met U als ouder vinden wij van groot belang. Een open communicatie vormt de basis. Als er iets is of als ouders vragen hebben, dan is er iedere dag na schooltijd tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Nergens in school zijn drempels en dat is een bewuste keuze. School en ouders zijn partners om het voor de kinderen samen zo goed mogelijk te doen.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT