TSO(tussen schoolse opvang)

Indien nodig kunnen de kinderen gebruik maken van de overblijfregeling

De TSO (=overblijven) is bij ons op school via de TSO commissie georganiseerd. Onze overblijfcoördinator Sas Minnaar is het aanspreekpunt van de overblijfcommissie.  De TSO commissie vergadert met regelmaat en kan altijd op afroep bij elkaar komen. De directie is  aanwezig bij deze vergaderingen. Voor het overblijven op school wordt een vergoeding van 2 euro per keer gevraagd. U ontvangt hiervoor maandelijks een factuur en middels een incassomachtiging geïncasseerd. Het is niet mogelijk om contant te betalen. Kinderen nemen zelf brood, fruit en drinken mee. Ouders die hun kind willen laten overblijven, dienen gebruik te maken van de app "Overblijven met Edith". In deze app kunt u zelf aangeven wanneer uw kind gebruik maakt van de TSO. 
Wilt u meer weten over het overblijven of wilt u de TSO commissie in de toekomst gaan versterken, u bent altijd van harte welkom. Even contact opnemen met de coördinator van het overblijven Sas Minnaar is voldoende. U kunt Sas op school bereiken op het volgende nummer: 0251-227 069. Voor meer informatie over de TSO verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT