TSO(tussen schoolse opvang)

Indien nodig kunnen de kinderen gebruik maken van de overblijfregeling

De TSO (=overblijven) is bij ons op school via de TSO commissie georganiseerd. Onze overblijfcoördinator  Marjolein de Ruiter is het aanspreekpunt van de overblijfcommissie. Om het overblijven zo optimaal mogelijk te laten verlopen, dient er altijd afstemming plaats te vinden over de organisatie van het overblijven en de daarvoor benodigde middelen met de directie. De TSO commissie vergadert met grote regelmaat en kan altijd op afroep bij elkaar komen. De directie is altijd aanwezig bij deze vergaderingen. Het overblijven op school is niet gratis. Kinderen nemen zelf brood, fruit en drinken mee. Ouders die hun kind willen laten overblijven, dienen dit altijd van tevoren zelf schriftelijk (er liggen twee agenda’s in de gang) of telefonisch te melden. Er wordt een vergoeding gevraagd. Wilt u meer weten over het overblijven of wilt u de TSO commissie in de toekomst gaan versterken, u bent altijd van harte welkom. Even contact opnemen met de coördinator van het overblijven Marjolein de Ruiter is voldoende. U kunt Marjolein op school bereiken op het volgende nummer: 227 069. Voor meer informatie over de TSO verwijzen wij u graag naar onze schoolgids.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl