Betrokkenheid van de ouders

De eerste schooldag: een heel belangrijk moment in het leven van een kind, maar ook in het leven van de ouders.

Het kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouder doe je een stapje terug. Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor de ouders uitermate belangrijk dat zij een school gekozen hebben waarin zij vertrouwen hebben zowel voor hun kind als naar zichzelf toe. Daarom spreken wij binnen het Montessori-onderwijs graag in één adem over opvoeding én onderwijs. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ouders en school zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle aspecten van de opvoeding van het kind. Vanaf het moment dat het kind vier jaar is, delen ouders en school de opvoeding van het kind. Zodoende is het belangrijk dat de opvoeders vertrouwen uitstralen en hebben in het eigen kunnen van het kind. Ouders en school willen het kind die voorwaarden bieden in een zo optimaal mogelijke en veilige omgeving waarin het kind voldoende uitdaging vindt, passend bij het ontwikkelingsniveau van het kind.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT