Wie was Maria Montessori?

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 geboren te Chiaravalle in Italie. Haar ouders waren strijders voor de Italiaanse eenheid en voor vrijheid van denken. Maria heeft de lagere school als hoogst onprettig ervaren. Het gezin verhuisde naar Rome, waar Maria de middelbare school doorliep.

Hierna ging zij als eerste vrouw in Italië medicijnen studeren. Na haar promotie in 1896 werkte zij als assistente in de psychiatrische kliniek van Rome. Om meer te weten te komen over de behandelingswijze van zwakbegaafde kinderen, studeerde ze nog twee jaar pedagogiek, psychologie en filosofie.

Ze verdiepte zich in de methodes voor opvoeding van de Franse geleerden Itard en Sequin. Ze hield ook antropologische onderzoeken op lagere scholen.

In I907 opende Maria Montessori het eerste dagverblijf voor kinderen in de sloppenwijk San Lorenzo te Rome. Ze kwam er vooral op voor arbeiderskinderen, die zich onder erbarmelijke omstandigheden moesten ontwikkelen. Later kwamen er nog meer kinderhuizen. Maria stelde in deze "Casa dei bambini" de zelfontwikkeling van het kind centraal. Voor het eerst werd er rekening gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de kinderen.

De taak van de leidsters was vooral observeren. Het werk van Maria Montessori kreeg ondertussen steeds meer bekendheid. Vanaf 1909 gaf ze veel cursussen in binnen - en buitenland.

In 1909 kwam haar meest bekende boek: "De methode" uit. Later verschenen er nog 17 boeken van haar hand. In 1914 ging in Den Haag de eerste Montessori-kleuterschool van start. In 1936 vestigde Maria Montessori zich in Nederland. De Tweede Wereldoorlog was voor Maria Montessori een periode van bezinning, die mede beïnvloed werd door contacten met wijsgeren als Gandhi en Nehru en haar verblijf in India. Na de oorlog keerde Maria terug naar Europa en vestigde ze zich in Amsterdam. Het Nederlandse Montessorionderwijs onderging nu sterk haar persoonlijke invloed. Op 6 mei 1952 stierf Maria Montessori in Noordwijk. Momenteel zijn er ruim 180 Montessori-basisscholen en ongeveer 17 Montessorischolengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Ook in onze school leeft de naam en het werk van Maria Montessori voort. De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) waarborgt de kwaliteit van het Montessori-onderwijs van de Montessorischolen in Nederland en controleert dit ook. De vereniging is ook bij de Beverwijkse Montessorischool op bezoek geweest en heeft onze school het kwaliteitskeurmerk toegekend.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT