Regels in school

Om het wel en wee van een ieder te bevorderen ontkom je er niet aan om bepaalde regels te hanteren. Ook in onze school zijn er positief gestelde regels. Veel regels zijn zo gewoon voor een ieder, dat men ze niet als regels ervaart. Toch lijkt het ons zinvol een aantal regels nog eens op een rijtje te zetten:

Gedragsregels:

 • een hoofdregel van gedrag is het tonen van onderling respect, zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van volwassenen en vice- versa.
 • we voorkomen vechten, pesten, schelden, discrimineren en verbaal geweld
 • kinderen tonen respect voor andermans spullen.
 • kinderen gaan zorgvuldig om met het materiaal.
 • kinderen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de orde en de netheid in hun omgeving.
 • kinderen ruimen zelf datgene op wat ze gepakt hebben en zetten het gebruikte materiaal op dezelfde plaats terug.

Schoolregels:

 • Bij de kinderen vanaf groep 3 nemen de ouders voor schooltijd buiten afscheid. Na schooltijd bent u van harte welkom.
 • Kinderen lopen met de fiets aan de hand over het schoolterrein.
 • Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenstalling geplaatst te worden.
 • Kinderen die binnen de fietscirkel wonen, komen te voet naar school.
 • De Montessorischool is een (roller) skate(s) vrije school.
 • 's Ochtends komen de kinderen tussen 8.30 uur en 8.45 uur de klas binnen. Om 8.45 zijn alle kinderen binnen. 's Middags lopen de kinderen tussen 13.15 uur en 13.30 uur binnen en wordt iedereen verwacht om 13.30 in het lokaal te zijn.
 • Wij lopen rustig door de gangen.
 • Mobiele telefoons mogen na schooltijd buiten het schoolgebouw weer worden aangezet.

Eten en drinken
Om in de pauze iets te eten of te drinken te hebben mogen de kinderen een klein, gezond hapje mee nemen.

Viering van verjaardagen van de kinderen
Het vieren van verjaardagen op school is voor de kinderen een hele belevenis en wij maken er dan ook graag een feest van. De jarigen trakteren alleen de kinderen van hun eigen klas. De leerlingen mogen samen met een vriendje of vriendinnetje de klassen rond. Wij stellen het zeer op prijs als u uw kind laat trakteren op gezonde lekkernij. Om een idee op te doen welke mogelijkheden er zijn om gezond te tracteren. ligt er in school op het tafeltje onder de prijzenkast een map vol voorbeelden van gezonde tractaties van de GGD Zaanstreek/Waterland.

Viering van de verjaardagen van de leerkrachten
Ook de leerkrachten vieren hun verjaardagen. Mocht uw kind de leerkracht door middel van een presentje willen feliciteren, dan graag in de vorm van één bloem. De leerkracht kan dan van al deze losse bloemen een prachtig boeket samenstellen.

Schoolregels en afspraken
Naast de voor iedereen geldende schoolregels, worden er per klas ook afspraken gemaakt tussen de leerlingen en de leerkrachten.  Afspraken kunnen per jaar verschillen,  schoolregels niet. Onze schoolregels zijn positief gesteld en verwoorden wat je wel mag. Regels zijn niet vrijblijvend, iedereen moet zich eraan houden. Afspraken worden bij aanvang van ieder nieuw schooljaar gemaakt. Een afspraak is iets dat je met elkaar overeenkomt om te gaan doen. Je belooft elkaar dat je je aan de afspraak houdt.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT