Schoolreisjes

De onder- en middenbouw gaan jaarlijks 1 dag op schoolreisje. De plaats van bestemming varieert en blijft zo lang mogelijk geheim. De kinderen in de bovenbouw maken jaarlijks een trip van drie dagen. Zie kalender.
De kosten hiervoor worden jaarlijks vastgesteld en wordt apart betaald. U ontvangt hiervoor een verzoek in januari van het schooljaar.

deze website is gerealiseerd door Heutink ICT