De Jeugdgezondheidszorg

De Beverwijkse Montessorischool werkt samen met de Jeugdgezondheidszorg(JGZ) GGD Kennemerland. Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente verbonden.

Contactmomenten
Tweede en zevende groepers krijgen een contactmoment aangeboden. Ouders ontvangen hierover vooraf informatie. Naast deze twee "vaste"momenten is het altijd mogelijk dat school na overleg met de ouders een leerling laat oproepen voor onderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige. Ouders kunnen ook zelf altijd een afspraak met de GGD maken. Wel graag de school hiervan op de hoogte brengen.

Advies en consultatie
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden aanwezig te zijn bij een overleg tussen school en ouders over een leerling. Het contact tussen school en de GGD is in principe altijd met medewerking van de ouders. Alleen als de school de inschatting maakt dat er sprake is van een acute noodsituatie waarbij de veiligheid van de leerling ernstig in het geding is, kan de school ook zonder instemming van de ouders de GGD bellen om advies te krijgen over de te nemen stappen. Snel de juiste hulp of begeleiding kunnen bieden is dan van levensbelang.

Contact
Heeft u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding, gedrag, eten en slapen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg. Irene van Stein is als jeugdverpleegkundige verbonden aan de Beverwijkse Montessorischool. De JGZ is op werkdagen open van 08.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur  en bereikbaar via 023 7891777 of via: frontofficejgz@vrk.nl

Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg kunt u vinden op de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugd


deze website is gerealiseerd door Heutink ICT