Overblijven met Edith

Zoals u reeds eerder heeft kunnen lezen besteden wij de registratie en facturering van ons overblijven per 1 januari uit aan Overblijven met Edith, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft voordelen voor u als ouder, de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven.
Om het systeem per januari werkend te hebben, is het noodzakelijk dat iedereen zich inschrijft in het systeem ook wanneer uw kind slechts incidenteel gebruik maakt van het overblijven. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Als u zich reeds heeft ingeschreven, super! Als u er nog niet aan toe gekomen bent, dan verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk te doen. U kunt rechtstreeks een ouderaccount aanmaken via www.overblijvenmetedith.nl
Via deze site schrijft u uw dochter of zoon in. Na het invoeren van de kindgegevens zet u een digitale handtekening. Dit is nodig voor de automatische incasso. Het overblijven met Edith gaat in per januari 2020. Wij vertrouwen erop dat het online registratie- en administratiesysteem voor de overblijf voor alle betrokkenen tot tevredenheid zal zijn. Mocht u nog vragen hebben, loop dan even langs bij de coordinator van het overblijven Marjolein de Ruiter.
Media
  • Imageab6a86afea1d4a60b0e5c3572068413c
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl