Oproep; Raadsvergadering 1 november 19.30

Beste ouders van de Montessorischool,

Donderdag 01 november (= morgen) vindt er in de gemeenteraad van Beverwijk besluitvorming plaats over het voorlopig ontwerp openbare ruimte Midden- en Zuidelijk Veld Binnenduin. Een voor de Montessorischool belangrijk besluit waar wij en de buurt wellicht nog jaren last van gaan krijgen. In het ontwerp wordt:
-    De entree van het aan te leggen park via een vlonder vlak langs een aantal van onze lokalen gelegd met alle hinder van dien
-    Het nog te bouwen appartementencomplex achter school voor auto’s ontsloten via de Seringenhof; het nu al zeer onveilige kruispunt Laan van Blois, Seringenhof, Zonnebloemlaan wordt nog onveiliger
De afgelopen weken hebben er vele gesprekken plaats gevonden met de beleidsmakers en de politiek. Helaas tot op heden nog zonder resultaat. Niet alleen de Montessorischool is tegen het voorliggende plan. Ook de wijkgroep Westertuinen/Warande, de Fietsersbond, bewoners van de Seringenhof, Laan van Blois en appartementencomplex de Vijverhoef ageren heftig. De 400 protesthandtekeningen hebben geen resultaat opgeleverd.
Het is belangrijk dat wij duidelijk laten merken, in het belang van onze leerlingen, dat wij bovenstaande twee punten uit het plan niet zien zitten. Dus heeft u ruimte in de agenda:
KOM NAAR HET STADHUIS EN STEUN ONS!
De gemeenteraadsvergadering start donderdag 01 november om 19.30 uur.
Namens al onze kinderen bedankt!

Team, MR, RvT en directie Montessorischool Beverwijk.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl