Update 24 april

UPDATE 24 APRIL

Beste ouders,

Vlak voor aanvang van de meivakantie een update van de Montessorischool. Ik wil alle leerlingen, ouders en natuurlijk alle teamleden bedanken voor de enorme prestatie die er de afgelopen weken geleverd is. Onder druk en soms moeilijke omstandigheden ten gevolge van een hardnekkig virus heeft onderwijs op afstand in een paar wekentijd  vorm gekregen, echt fantastisch!

Na de vakantie belanden wij met z’n allen in een nieuwe fase die wellicht maar heel kort gaat duren omdat gisteren via de NOS naar buiten kwam dat het Kabinet wil dat alle basisschoolleerlingen in juni weer de hele week naar school gaan. Als de eerste weken van de heropening zonder problemen verlopen, zal dat gebeuren zeggen bronnen tegen de NOS.

En opnieuw via de NOS werd gisteravond duidelijk dat alle basisscholen op maandag 11 mei fysiek leerlingen moeten ontvangen en dat doen wij heel graag. Het draaiboek ligt klaar en wij zijn blij onze leerlingen eindelijk weer op school te kunnen treffen. Beeldbellen is mooi, elkaar zien nog veel mooier. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte dinsdag 19 april jongstleden is er door het team hard nagedacht over de vraag:  hoe kunnen wij de leerlingen zo optimaal mogelijk ontvangen na de vakantie? Bij het opstellen van een draaiboek is het protocol dat aan het einde van woensdag naar alle scholen is gestuurd leidend geweest.

Het protocol is “dwingend” richtinggevend en geeft aan dat niet het onmogelijke verwacht kan worden van scholen. Alles is nieuw en anders en al werkend zullen wij vast tegen dingen gaan aanlopen. Als we met de leerlingen weer aan het werk zijn op school, zal wekelijks het draaiboek worden doorgenomen met de vraag: wat gaat goed en waar kan het beter?

Gisteravond moest het onderwijs via de al eerder genoemde NOS vernemen dat alle scholen vanaf maandag 11 mei weer opengaan en dat geldt ook voor ons. De eerste maandag na de meivakantie verwelkomen wij ons eerste cohort. Het draaiboek dat wij volgen hebben wij in overleg en met instemming van teamleden en de medezeggenschapsraad opgesteld.

Uitgangspunt in ons draaiboek voor de herstart is dat maximaal de helft van het aantal leerlingen(=een halve groep per klas) per dag aanwezig is op school waarbij zoveel mogelijk ruimte gecreëerd wordt tussen de leerlingen maar vooral tussen de volwassenen en de leerlingen. Om het aantal vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk te laten zijn, gaan de  leerlingen in vaste cohorten volledige dagen naar school (ma + do of di + vrij).  Tussen de middag eten de leerlingen samen met de eigen leerkracht een broodje in de klas en de schooltijden zijn derhalve tijdelijk aangepast.  Voor de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, organiseert de school huiswerk/onderwijs op afstand. Woensdag is de dag dat de leerkrachten het programma voor de komende week voorbereiden. De start van fysiek onderwijs zal ook voor u als ouder consequenties hebben en wennen zijn: ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw en op het schoolplein, gesprekken met leerkracht kunnen alleen per telefoon of digitaal. Fysiek contact tussen ouders en leerkrachten is uitgesloten. U ontvangt separaat van deze update per app:

  • een overzicht van alle afspraken en regels die van toepassing zijn per 11 mei
  • een indeling van de cohorten waarin u kunt zien wanneer uw dochter of zoon naar school komt

Voor de duidelijkheid en dus anders dan in de vorige update gemeld: wij starten met het ontvangen van leerlingen op maandag 11 mei aanstaande van 09.00 uur tot 15.00 uur. Namens alle leerkrachten kan ik u verzekeren: daar hebben we zo naar uitgekeken! Wat hebben wij al onze leerlingen gemist de afgelopen weken(en hun ouders ook natuurlijk).

Alle groepsactiviteiten komen te vervallen tot aan de zomervakantie vanwege de coronamaatregelen. Er gaat dus helaas een streep door de schoolreisjes en het driedaagse bovenbouwtripje naar Bergen. Over het afscheid van groep 8 wordt op dit moment nog nagedacht. We willen natuurlijk dat onze bijna oud leerlingen op een mooie wijze onze school gaan verlaten.

Naast corona gaan de gewone activiteiten gelukkig ook door. Zo zijn wij volop bezig met het voorbereiden van het komende schooljaar. Het goede nieuws is dat door de groei in de onderbouw wij na de zomervakantie gaan starten met een vierde onderbouwgroep en we in totaal 12 groepen hebben: 4xOB, 4xMB en 4x een bovenbouw.  Het indelen van de leerlingen is in volle gang en ook de personele invulling vraagt aandacht. Onze gewaardeerde collega Ingeborg v.d. Berg gaat ons na vele jaren verlaten in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het zal gek zijn, de Montessorischool zonder Ingeborg.

Heeft u het leuke filmpje van de boswachter over ons prachtige schoolplein gezien? Zo leuk! Het plein is echt prachtig en gaat in de komende twee weken nog mooier worden. Er wordt een schuur geplaatst voor het speelmateriaal van de TSO en de tuinspullen en ook wordt er klein onderhoud gepleegd.

Eén van de speerpunten van het huidige College van Beverwijk is om de omgeving rond scholen veiliger te maken. In het kader hiervan is er voor school de afgelopen week gekleurd straatmeubilair geplaatst

Graag tot een volgende update en voor de komende twee weken: blijf gezond, rust uit als het kan en veel plezier.

Met vriendelijke groet,

Herke van Beek.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl